Regulamin

Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c. Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 739-186-14-01, REGON: 510661882, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl ; dalej w treści regulaminu zwany AMB Wózki Widłowe.

 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym AMB Wózki Widłowe są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).

 3. AMB Wózki Widłowe za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy, w których przedmiotem świadczenia  są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia składać może osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego AMB Wózki Widłowe.

 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP.

 3. W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu AMB Wózki Widłowe może odmówić realizacji zamówienia.

 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynów sklepu AMB Wózki Widłowe. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na sprowadzenie towaru. AMB Wózki Widłowe niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów.

7. AMB Wózki Widłowe niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza Klientowi zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 

 

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

 1. Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w cenniku dostaw znajdującym się na stronie: /dostawa.html

 2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić opłatę za zamówiony towar: płatność z góry, płatność przy dostawie, płatność przy odbiorze osobistym.

 3. W przypadku płatności w formie przedpłaty w złotówkach, płatność jest dokonywana na konto:

  AMB Wózki Widłowe

  Anna Buchwak

  Piłsudskiego 93c

  10-449 Olsztyn

  Bank Millennium

  46 1160 2202 0000 0000 5578 9817

 

  W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numeru zamówienia – (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupów na sklepie internetowym).

 

 4. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze koszty dostawy oraz zakupu towaru uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

 5. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej tylko na terenie kraju.

 6. Czas oczekiwania na przesyłkę pocztową wynosi do 5 dni roboczych w zależności od rodzaju listu - priorytetowy / ekonomiczny. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

 7. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba doręczenia, jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka pozostanie do odbioru własnego w siedzibie firmy kurierskiej przez 7 dni, po czym wraca do nadawcy.

 8. Internetowy sklep AMB Wózki Widłowe zintegrowany jest z systemem płatności Przelewy24.pl. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu Przelewy24.pl. Klient ponosi koszty w wysokości 1% od wartości zamówienia.

 9. Zarówno koszty dostawy jak i ponoszone przez Klienta koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez AMB Wózki Widłowe.

 

 

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

 1. AMB Wózki Widłowe ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 2. Podstawą reklamacji jest dowód uprzedniego zawarcia transakcji z AMB Wózki Widłowe, na przykład paragon, faktura VAT.

 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do AMB Wózki Widłowe.

 4. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy AMB Wózki Widłowe.

 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

        Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.PDF

        W przypadku braku danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji AMB Wózki Widłowe zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.

 6. W przypadku uznania reklamacji zwracane są Klientowi koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AMB Wózki Widłowe), niezwłocznie, a w  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W taki sam sposób zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji AMB Wózki Widłowe o zwrocie lub obniżeniu ceny.

 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać będzie na odbiorcy.

 8.     W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie powiadomić o tym pracownika sklepu internetowego poprzez email bądź telefon. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.

 9. W przypadku niezadawalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład:  mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

 

V. ZWROTY

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  a)    w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;

  b)    w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl ). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-        Adresat: AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl

-        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-        Adres konsumenta(-ów)

-        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-        Data

*niepotrzebne skreślić

 

Formularz można pobrać ze strony !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.doc

 

 

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez AMB Wózki Widłowe), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym AMB Wózki Widłowe został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. AMB Wózki Widłowe może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia AMB Wózki Widłowe dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował AMB Wózki Widłowe o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. (Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 1000,00 PLN )

 8. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu są miedzy innymi paragon i faktura VAT.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klient może kontaktować się z AMB Wózki Widłowe za pośrednictwem: adres siedziby AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl

 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest AMB Wózki Widłowe Anna Buchwak, 10-449 Olsztyn, Piłsudskiego 93c, telefon: 89 5339372 ; e-mail sklep@amb.olsztyn.pl . Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych

 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego AMB Wózki Widłowe i akceptuję jego treść.”

 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.